Prvi stopi in prijemi

Začetna plezalna skupina, v kateri vadijo otroci enkrat na teden po dve uri, šteje od 14 do 20 otrok. Vadijo pod strokovnim vodstvom štirih inštruktorjev športnega plezanja. Poudarek je predvsem na učenju osnov športnega plezanja. Otroci se spoznajo s prijemanjem oprimkov, stopanjem, osnovno vrvno tehniko in plezalno opremo. Podlaga za delo je knjiga Plezanje kot igra, katere avtor je predsednik društva - Lorin Möscha, prof. športne vzgoje.

 

 

Vključitev otoka v vadbo je pogojena s prostimi mesti v skupini. Pomeni, da vsakega novega posameznika povabimo v skupino šele takrat, ko se v skupini sprosti prosto mesto. Prvi štirje treningi so brezplačni. Zaželjeno je, da na njih prisostvujejo starši. To nam omogoča, da dobijo vpogled in zaupanje v naš način dela. Ob koncu poizkusnega obdobja sledi odločitev ali otrok zadostuje kriterijem za vključitev v redno vadbo. V primeru, da je otrok socialno enakovreden ostalim otrokom v skupini, samostojen in gibalno ustrezno razvit, otroka vključimo v redno vadbo. 

 

Termin:

Torek: 18.00 do 20.00

Petek: 18.30 do 20.00 - perpektivci