Prvi stopi in prijemi

Začetna plezalna skupina, je razdelejna v dve skupini. Ob torkih vadijo tisti, ki s plezanjem šele začenjajo, v torek in petek pa tisti, ki jih določijo trenerji oziroma želji več in si želijo tekmovati. Otroci vadijo pod strokovnim vodstvom vaditeljev in inštruktorjev športnega plezanja. V torkovi skupine je poudarek predvsem na učenju osnov športnega plezanja, petkova skupina pa se že posveča specialni tehniki in zahtevnejšim plezalnim smerem. Otroci se spoznajo s prijemanjem oprimkov, stopanjem, osnovno vrvno tehniko in plezalno opremo. Podlaga za delo je knjiga Plezanje kot igra, katere avtor je predsednik društva - Lorin Möscha, prof. športne vzgoje.

 

 

Vključitev otoka v vadbo je pogojena s prostimi mesti v skupini. Prvi štirje treningi so brezplačni. Zaželjeno je, da na njih prisostvujejo starši. To nam omogoča, da dobijo vpogled in zaupanje v naš način dela. Ob koncu poizkusnega obdobja sledi odločitev ali otrok zadostuje kriterijem za vključitev v redno vadbo. V primeru, da je otrok socialno enakovreden ostalim otrokom v skupini, samostojen in gibalno ustrezno razvit, otroka vključimo v redno vadbo. 

 

Termin:

Torek: 17.00 do 19.00

Petek: 17.00 do 18.30