Tisti, ki so včasih plezali

V to skupino sodijo zlasti nekdanji aktivni plezalci, ki danes plezajo le še ob različnih drugih priložnostih ali pa pomagajo pri varovanju otrok na treningih in plezalnih izletih. Večinoma gre za starše otrok, ki v klubu trenirajo, in ljubitelje plezanja v najširšem smislu besede. Takšnih je približno dvajset.