Seminar VAROVALEC

Tečaj iz poznavanja osnov vrvne tehnike za starše

Sreda, 25. september 2013

Na podlagi povpraševanja in velike zainteresiranosti ter zaradi novega načina dela smo sklenili, da v začetku oktobra organiziramo seminar iz osnov vrvne tehnike. Tečajniki se bodo v okviru izobraževanja spoznali z osnovami vrvne tehnike, ki jim bodo v pomoč pri spremljanju svojih otrok v plezališčih ali pri udeležbi na skupnih treningih ter plezalnih izletih. Tečaj bo organiziran le, če se bo nanj prijavilo najmanj osem parov. Tečaj bo izveden v dveh delih. Cena tečaja bo 50,00 eur na par! V ceno je vključeno vodenje tečaja, najem telovadnice in uporaba plezalne opreme. Vsak tečajnik mora imeti svoj plezalni pas in športno opremo.

 

V okviru seminarja se bodo tečajniki spoznali z naslednjimi vsebinbami in opremo, ki jo plezalec potrebuje za varno plezanje v plezališčih in na umetni plezalni steni.


1. Test o poznavanju športnega plezanja

 

2. Plezalna oprema
- Plezalni pas
- Plezalke
- Vrečka za magnezijo
- Magnezija
- Čelada
- Sistemi - kompleti
- Vponke
- Varovalni pripomočki
- Neskončne zanke in prusiki
- Plezalna vrv
- Nahrbtnik
- Osebna pomoč
- Tape
- Oblačila
- Obuvala

- ...

 

3. Vrvna tehnika
- Rokovanje s plezalno vrvjo
- Vozli
- Vpenjanje in izpenjanje plezalne vrvi med plezanjem
- Navezovanje na vrv
- Komunikacija
- Varovanje
- Spuščanje plezalca po plezanju v različnih smereh po plezanju z varovanjem od zgoraj
- Osnovne informacije o plezanju v vodstvu
- Nevaren vstop
- Namestitev plezalne vrvi za plezanje z varovanjem z vrha
- Spuščanje ob vrvi
- Prevezovanje
- Vpenjanje vrvi v različna sidrišča
- ….


4. Plezalna tehnika
- osnovna plezalna tehnika; prijemanje, stopanje, gibanje

 

5. Varnost in etični kodeks