REDNI OBČNI ZBOR

V sredo, 20. 12. 2017 ob 18.00

Petek, 15. december 2017

Vse člane društva Korenjak vabimo na redni občni zbor, ki bo v sredo 20. 12. 2017 ob 18.00 v OŠ Bevke. Pod "več" najdete več!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevni red:

1. Potrditev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Poročilo za leto 2017

2. Finančno poročilo za leto 2017

3. Načrt dela za leto 2018

4. Finančni načrt za leto 2018

5. Določitev vodij in koordinatorjev programov in nalog

6. Prenova plezalne stene v športnem parku Log

7. Tekmovanja v letu 2018

8. Organizacija tekmovanj

9. Razno

mnenje staršev
mnenje otrok
plezalni tabor 2018
plezalne priprave 2018
višina članarine za leto 2018
razvrščanje otrok v vadbene skupine
plezalni izleti
treningi v času poletnih počitnic
uporaba stene v športnem parku Log