Tisti, ki plezajo

Vse člane, ki so vključeni v redne programe Športno plezalnega društva Korenjak in so plačali članarino za tekoče leto, vodimo v evidenci kot aktivne člane društva. Mednje sodijo predvsem otroci in člani rekreativnih skupin. Teh je v društvu približno sedemdeset, od tega je štirideset starih med osem in šestnajst let, trideset pa je odraslih.